Die Watermerk

 

Die vierde en laaste druk van Die Boek van Herinnering het presies 880 bladsye. Numeries is dit 8+8=16 en 8x8=64.  

Dit is Bloedrivier se numeriese waardes, want die dag van die slag was op 16 Desember, daar was presies 64 waens

en 464 Boere het die Gelofte in 1838 afgelę.  Ook was die laer in die vorm van `n D, wat die 4de letter in die alfabet is.

Ons is gelei om te gaan kyk na die 16de boek in die Boek van Herinnering, wat die boek 2 Makkabeërs is,

en wat direk aan ons geskryf is wat aan die eindtyd in Egipte (Afrika) sou wees.  

Die bladsy waarop die boekrol begin is 385, wat weereens optel na 16.

`n Pragtige versteekte stukke waarheid vind ons egter in hoofstuk 12 vers 16.  

12 staan vir die maand en 16 vir die dag wat die slag plaasgevind het, naamlik 16/12/1838.

16 Omdat dit die wil van Elohim was, het hulle die stad ingeneem.  En hulle het so ‘n onbeskryflike slagting aangerig,

dat dit gelyk het of die nabygeleë meer, wat twee stadiums breed is, met bloed gevul is.

Wat is die numeriese kans dat so `n vers op so `n syferwaarde kon beland?  

Hier word `n veldslag beskryf waar die bloed in die water geloop het, 600 jaar VC en word so geplaas dat ons

duidelik die Bloedrivier veldslag daarin kan sien wat aan die einde van die tye met die Boerevolk sou plaasvind,

 waar die bloed van die Zoeloes in die Ncome rivier gestroom het.  Vir enige verdere skeptici verwys

ons u na die volgende verstommende numeriese bewys dat die Boek van Herinnering se Skrywer die Gees van JaHWeH

Self was, en ons maar net klein pionne in Sy groot liefdevolle hand.

In Sagaria 5:1-2 staan :

 

1 EN ek het my weer opgeslaan en gekyk - daar was ’n versluierde [Boek]rol. [JeshaJaH 25:7]

2 En hy het vir my gesę: Wat sien jy? Toe antwoord ek: Ek sien ’n versluierde [Boek]rol, haar lengte is twintig voorarm

en haar breedte tien voorarm. [JeshaJaH 29:10 - 21]

Hierdie versluierde Boekrol sou dus `n vierkante area van 20x10 voorarm(el) .

Omdat `n voorarm maat 0,524 van `n meter is, is die vierkante area dus berekenbaar in ons metrieke mates

 en is gelyk aan: (20x0,524)x(10x0,524) = 55m2.

As `n mens nou die aantal bladsye van die Boek van Herinnering neem, naamlik 880, die lengte en breedte

van `n A4 bladsy neem en die totale area bereken wat hierdie papier beslaan, sien ons die volgende:

880 x 210mm x 300mm = 55m2

In Afrikaans word ons Vader se heilige Naam as volg gespel:

JaHWeH”. As ons die numeriese letterwaardes van ons alfabet hierop toepas, met a=1, b=2, ensovoorts tot z=26,

sien ons die volgende:  J=10; a=1; h=8; w=23; e=5; h=8. 10+1+8+23=5+8=55

Voorwaar `n onmoontliketoeval”!

Hiermee volstaan ons met ons bewys dat JaHWeH Self betrokke was met die daarstelling van hierdie boek

en dat hierdie geskrif verder gebruik sou word om die leuens van die moderne fariseërs te ontmasker,

 soos verder beskryf in die boekrol Sagaria 5:3-4 en 9:14-17.