Die VERTALINGSKOMITEE van die BOEK VAN HERINNERING

 

Gedurende 1998 het die volgende vers aanhoudend in drome, gesigte en

skrifte by vier mense voorgekom.16 Toe het die wat JaHWeH vrees, met

mekaar gespreek; en JaHWeH het dit opgemerk en gehoor,

en daar is ín Boek van Herinnering voor Sy Aangesig geskrywe

vir die wat JaHWeH vrees en Sy Naam Eer.

Die enigste afleiding wat ons daaruit kon maak was dat daar begin

moes word met `n restourasie van die Skrifte, veral met betrekking tot die

heilige (apartgestelde) Name. Hierdie vier persone het uiteindelik bymekaar

gekom, alle aardse werk gelos en begin met die groot taak voorhande.

Daar is rekenaars, sagteware en navorsingsmateriaal bekom en toe is daar

begin met die restourasie. Binne `n ongelooflike kort tyd het ons Hemelse

Vader twee mense gevul met Sy Gees sodat Hebreeus en Grieks feitlik

oornag hul tweede en derde taal geword het. Met die moderne

rekenaartegnologie was restourasie baie makliker as voorheen.

Daar is 4 jaar gewerk aan die projek, en die finale produk, ďDie Boek van

Herinnering - Vierde DrukĒ het in 2002 die lig gesien. Hierdie werk is `n

letterlike transliterasie vanuit die oorspronklike tale en begrippe is net

so oorgedra soos wat dit oorspronklik voorgekom het. Die doel van hierdie

werk was nie om die Bybel te probeer vervang nie, maar is `n versameling

van boeke wat beskikbaar was en wat noue verband met mekaar het.

So is daar 23 ďbuite-Bybelse boeke ingesluit, sommige waarna in die

Bybel verwys word!Met die voltooiing van hierdie werk het ons tot ons

grootste verbasing ontdek dat hierdie Boek `n inherente wiskundige

watermerk het, en dat hierdie Boek onlosmaaklik verbind is met die

Afrikanervolk en die Gelofte van 1838 te Bloedrivier.

Ook dat hierdie Boek se totstandkoming alreeds deur die Ou testament

profete beskryf is!

U moet onthou dat hierdie boek vanaf die eerste dag onlosmaaklik

verbind was met die Gelofte te Bloedrivier, en dat die boek vir 4 jaar

agtereenvolgend aangebied was in die laer te Bloedrivier terrein in Natal.

Dit is ook in lyn met die profesie in Sefanja 3:9-10 en wat direk aan ons

gegee was deur die innerlike Woord:

 

9 Want dan sal Ek aan die volke suiwer lippe toebring, sodat hulle almal

die Naam van JaHWeH hard sal uitroep en Hom met eenparigheid sal dien.

 

10 Van oorkant die riviere van Kuwsh [EthiopiŽ] vandaan sal My blye

aanbidders, die Dogter van My Verstrooide, My bydrae bring. [JeshaJaH

18:1; Maleagi 3:16]

 

Hierdie nuwe spysbydrae was deur die Afrikanervolk (sien Jesaja 18),

wat suid van EthiopiŽ woon, gebring, en nou kon hulle met suiwer

lippe begin aanbid, want die valsheid in hulle Skrif was vernietig.